Trenuj bezpiecznie w Warsztatowni Tańca

✔  Warsztatownia Tańca jest zabezpieczona przeciwwirusową i antybakteryjną powłoką fotokatalityczną.

✔  Wszyscy pracownicy są przeszkoleni z wytycznych sanitarno-epidemicznych oraz procedur dotyczących zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa

✔  Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku i znajdujące się w częściach wspólnych są zobowiązane do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek. 

✔  Wejście na sale zostało wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk.

✔  Wszyscy wynajmujący mają zapewniony dostęp do środków chemicznych do dezynfekcji powierzchni.

✔  Na salach na bieżąco prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, siedzisk i ław, a także powierzchni płaskich.

✔  Zapewniamy 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami, w celu ograniczenia kontaktu między osobami.

✔  Wszyscy wynajmujący są zobowiązani do przestrzegania określonych Rozporządzeniem limitów osób korzystających z sal.

✔  Dbamy o to, aby osoby towarzyszące uczestnikom zajęć nie gromadziły się na terenie pawilonu.