Kochani Tancerze, Drodzy Sportowcy!

Wracamy po przerwie i jesteśmy dla Was dostępni od rana do wieczora. Sale możecie wynająć od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-23:00 🙂

Zachęcamy do kontaktu i rezerwowania sal (tel. 788-545-252).

Każda osoba odpowiedzialna za wynajem, przed zajęciami jest zobowiązana do przesłania na maila biuro@warsztatownia-tanca.pl wypełnionego oświadczenia dotyczącego chęci wynajęcia sal w obecnym stanie epidemicznym.

Nowe zasady dla osób wynajmujących znajdziecie poniżej 🙂

Osoby wynajmujące są zobowiązane do:

  1. każdorazowego przestrzegania określonych Rozporządzeniem limitów osób korzystających z sal w ramach organizowanych zajęć;
  2. każdorazowego informowania o liczbie osób uczestniczących w zajęciach wraz z trenerami;
  3. pilnowania, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem do pomieszczenia oraz opuszczając obiekt zdezynfekowali ręce płynem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk korzystając z dozownika znajdującego się we wnęce przy salach;
  4. pilnowania, aby wszyscy uczestnicy, którzy korzystali z jednorazowych środków ochrony (maseczki, rękawiczki) wyrzucili je do kosza znajdującego się we wnęce przy salach;
  5. dbania o to, aby uczestnicy zajęć nie wchodzili na sale gimnastyczne przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć (Wynajmujący zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami, w celu ograniczenia kontaktu między osobami);
  6. utrzymywania czystości na sali oraz toalecie w trakcie prowadzenia zajęć oraz po ich zakończeniu (a zwłaszcza pilnowania wyrzucania jednorazowych środków ochrony do kosza znajdującego się we wnęce przy salach);
  7. dezynfekowania dotykanego sprzętu sportowego płynem, który zapewnia Wynajmujący (alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni oraz chusteczki znajdują się pod sprzętem nagłaśniającym; z preparatu do dezynfekcji powierzchni mogą korzystać tylko osoby upoważnione przez Korzystającego);
  8. dbania o to, aby osoby towarzyszące uczestnikom zajęć nie gromadziły się na terenie pawilonu, w którym znajdują się sale Warsztatowni Tańca;
  9. prowadzenia zajęć wyłącznie na własne ryzyko i ponoszenia odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestników zajęć.

Cieszymy się, że ponownie możemy Was gościć na naszych salach!

TEAM WT